« Terugkeer

Wettelijke vermeldingen

Mijn verblijf reserveren Leuke plannen

gereglementeerd door Wet nr. 2004/575 van 21 juni 2004 over het vertrouwen in de digitale economie)

UITGAVE:
Deze website wordt uitgegeven door:  
DE TOERISTISCHE DIENST VAN LA TOUSSUIRE
Place Olympique
73300 LA TOUSSUIRE

Voorzitter: Dhr. Patrick GILBERT-COLLET
Opgelet: als de directeur beschikt over parlementaire onschendbaarheid onder de voorwaarden, voorzien in artikel 26 van de grondwet en artikelen 9 en 10 van het protocol van 8 april 1965 over de privileges en immuniteiten van de Europese gemeenschappen, moet voor de uitgave een codirecteur worden aangesteld, gekozen uit personen die niet over parlementaire onschendbaarheid beschikken.


Tel. 04 79 83 06 06 - Fax: 04 79 83 02 99 – E-mail: info@la-toussuire.com
Association Loi 1901  -  SIRET 77647424900013  -  Code APE 7990Z

FOTORECHTEN
Toeristische Dienst van La Toussuire; Alexandre GROS, Maurienne Tourisme; Clic-Clac photo; Altal Editions; Agence ZOOM

WEBDESIGN EN HOSTING:
Alliance Réseaux
26 rue Saint Exupéry
ZI du Plan Pinet
73300 Saint Jean de Maurienne Cedex
Tel.: 04/79/64/07/72 – Fax: 04/79/64/44/58
http://www.alliance-reseaux.com – info@alliance-reseaux.com

VERANTWOORDELIJKHEID
De eigenaar draagt ​​zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de informatie en verstrekte diensten.
Prijzen enkel ter indicatie.

De TOERISTISCHE DIENST VAN LA TOUSSUIRE doet haar uiterste best om in de mate van haar mogelijkheden de juistheid en het bijwerken van de op deze website verspreide informatie te verzekeren. Zij beschikt over het recht om de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Zij waarschuwt ook de bezoeker dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is om de informatie zelfstandig te controleren, onder meer door rechtstreeks contact op te nemen met het bedrijf in kwestie.

De TOERISTISCHE DIENST VAN LA TOUSSUIRE wijst dus alle aansprakelijkheid van de hand: voor elke onjuistheid of onvolledigheid over de beschikbare informatie op de website; voor alle schade die volgt op een frauduleuze inbraak van een derde die een wijziging van de op de website ter beschikking gestelde informatie teweeg brengt; en meer algemeen voor alle schade, directe of indirecte, wat er ook de oorzaak, aard of gevolg van is, veroorzaakt door toegang tot de website of de onmogelijkheid er toegang toe te verkrijgen, het gebruik van de website en/of het geloof gehecht aan informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks van deze laatste afkomstig is.
Tenzij anders vermeld ligt het intellectuele eigendomsrecht op de documenten van deze site en elk van de elementen die ervoor worden gecreëerd exclusief bij de TOERISTISCHE DIENST VAN LA TOUSSUIRE of haar leveranciers, waarbij deze geen andere recht toekennen dan het recht om deze website te raadplegen.
De reproductie van documenten die gepubliceerd zijn op de site is alleen toegestaan ​​voor informatiedoeleinden voor persoonlijk en privégebruik,  elke reproductie en elk gebruik van kopieën die gemaakt zijn voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden.
Alle handelsmerken die op deze website worden vermeld zijn de eigendom van de respectievelijke bedrijven.
Alle producten, logo's en afbeeldingen die op de pagina's van deze website worden vermeld, zijn de eigendom van het respectievelijke merk.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De inlichtingen die de TOERISTISCHE DIENST VAN LA TOUSSUIRE inzamelt zijn afkomstig van de vrijwillige registratie van een e-mailadres, verschaft door de internetgebruiker zodat deze documentatie kan ontvangen en ergens inlichtingen over kan inwinnen. Deze informatie wordt nooit aan derden meegedeeld.

AUTEURSRECHTEN
Deze website valt in zijn geheel onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectuele eigendom. Elke voorstelling, reproductie, wijziging, commercieel gebruik of overdracht naar een andere website is verboden, tenzij schriftelijk toestemming wordt verkregen, die kan worden aangevraagd op het bovengenoemde adres. Alleen een gebruik voor strikt persoonlijke doeleinden is geoorloofd.
KOPPELINGEN (aansprakelijkheid)

De koppelingen op deze website die gebruikers naar andere websites doorverwijzen brengen geen aansprakelijkheid van DE TOERISTISCHE DIENST VAN LA TOUSSUIRE met zich mee voor de inhoud van deze websites.

Elke fysieke of rechtspersoon die vanaf onze website een koppeling wenst met http://www.la-toussuire.com, moet hier op voorhand toestemming voor vragen.
Het plaatsen van een koppeling naar onze website vereist geen toestemming. De TOERISTISCHE DIENST VAN LA TOUSSUIRE wijst in dit geval elke verantwoordelijkheid af.

Meer informatie: http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/PCEBX.htm